ANNA V REDMONDE (část třetí)

Autorka: Lucy Maud Montgomeryová
Vydalo: nakladatelství Mladé letá, Slovensko
Název v originále: Anne of the Island

Pomalu končí prázdniny, slečna Levandule už je více jak týden mladou paní Irvnignovou a Anna se chystá na vysokou školu do Redmondu. Musí se rozloučit s Avonlea a se všemi, které má ráda, a tak to pro ní vůbec není lehké. Ví, že se zase nachází na jednom z rozcestí ve svém životě, a že ji čeká spousta nových věcí, lidí a zkušeností, ale taky má pocit, že jí končí dětství. V březnu toho roku jí už bylo 18. Spolu s Annou jde studovat do Redmondu i Gilbert Blythe, Carol Sloane a Priscilla Grantová, kamarádka z Královské akademie, takže to pro ni přecijen nebude tak smutné, jak se obávala.

Paní Ráchel Lyndová už se v té době nastěhovala do Zeleného domu k Marille a dvojčatům Davymu a Doře, a tak byl Zelený dům poměrně rušný, když Anna odjížděla. Diana Barryová zůstala v Avonlea a zasnoubila se s Fredem Wrightem, který se jí už dlouho dvořil.

Bydlení v Redmondu by bylo pro dvě studentky příliš drahé, a tak si Anna s Priss sehnaly privát v nedalekém Kingsportu v pensionu ve Svatojánské ulici číslo 38, odkud to bylo do školy jen kousek. První, s kým se obě seznámily, byla Filippa Gordonová, také studentka prvního ročníku, která se stejně jako Anna s Priss cítila v novém městě a škole úplně ztracená. Spřátelily se a trávily spolu každou volnou chvilku. Při jedné procházce po Redmondu objevily nádherný Pattin dům, který stál na Spoffordské ulici a vedle obrovských vil redmondské smetánky vypadal velmi staře a skromně, ale o to víc působilo jeho kouzlo a dojem útulnosti.

Anna trávila také hodně času s Gilbertem a celý Redmond si šeptal, že ti dva jsou pro sebe jako stvoření. Jenže Anna ho brala pořád jen jako kamaráda a jeho dvoření se snažila přehlížet. Tou dobou odmítla dvě velmi neromantické nabídky k sňatku od jiných ctitelů a nabývala dojmu, že ne všechno je v životě takové, jaké si to v mládí nebo dětství vysnila.

Jednoho dne přišel Anně dopis od Stelly Maynardové, kamarádky z Královské akademie, že se chystá jít také studovat do Redmondu, ale za žádnou cenu už by nechtěla bydlet v podnájmu. Nabízela Anně a Pris, že by mohly bydlet spolu a s její tetou Jamesinou, která by jim vedla domácnost v najatém domě. Anna po dlouhém hledání ideálního domu pro ni a její kamarádky objevila úplnou náhodou ceduli na Pattiným domě, že je k pornájmu, a tak tam s Fil a Priscillou zašly. Domluvily se s majitelkami, které se chystaly na 2-3 roky do Evropy, že od příštího podzimu budou v domě bydlet ony - Priscilla, Anna, Stella, Fil a teta Jamesina.

To léto mezi prvním a druhým ročníkem bylo Anně v Avonlea podivně smutno, protože její kamarádka ze školy, Ruby Gillisová, byla těžce nemocná a umírala. Anna k ní denně chodila, aby jí rozptýlila, ale nejvíc ji trápilo to, jak Ruby předstírala, že je zdravá a nepřipouštěla si, že je smrtelně nemocná. Anně to drásalo srdce. Ruby nakonec svojí nemoci podlehla ...

O to víc se Anna těšila na život v Pattiným domě s kamarádkama, protože ji čekalo zase něco nového. Paní Lyndová jim věnovala krásně deky, které sama šila, a teta Jamesila si do domu přivezla dvě kočky. K nim potom přibyla ještě jedna toulavá micka, která si zamilovala Annu a nechtěla se od ní hnout na krok. V Pattiným domě bylo veselo, všechny obyvatelky si na sebe zvykly a i když žily skromně (což byla hlavně pro Fil z bohatých poměrů velká změna), byly spokojené. Pořádaly spoustu odpoledních a večerních posezení s kamarády a studenty z univerzity.

Ten rok byla velmi krutá zima a na Vánoce bylo Avonlea zasypané sněhem, ale i přes závěje chodil Gilbert každý den za Annou do Zeleného domu, aby jí mohl být nablízku. Všichni si šeptali a očekávali, že se nejspíš brzy zasnoubí. Anně už taky začalo docházet, že jde ze strany Gilberta o jistý způsob dvoření a že ji miluje, ale nechtěla si připustit, jestli cítí to samé k němu ona. Podle všech už měla Anna na vdávání nejvyšší čas, protože v březnu po této zimě (ve druhém ročníku) oslavila svoje 20. narozeniny. Před prázdninami se Gilbert konečně vyjídřil a požádal Annu o ruku, ale ona ho odmítla. Trápilo jí to a musela si přiznat, že jí Gilbert v Avonlea moc chybí, když kvůli letní brigádě v novinách nebyl v Avonlea. Cítila najednou takovou prázdnotu, protože jí neměl kdo doprovázet domů, na procházky a na různé návštěvy. A navíc jí slečna Levandule řekla, že ho neměla odmítat, protože jsou pro sebe doslova stvoření ...

To léto se ale stala pro Annu další významná událost, když byla na 14 dní u Filipy v Bolingbrooku. V tomho městě se vlastně narodila a žili tam kdysi i její rodiče, a tak našla jejich původní domek. Paní, která tam bydlela, si manžele Shirleyovi pamatovala a vyprávěla Anně o její mamince, jak byla šťastná, když se jí Anna narodila. Kromě toho dala Anně staré milostné dopisy, které byly adresované slečně Willisové - tak se totiž Anny maminka jmenovala za svobodna. Ty dopisy psal Annin tatínek. Ona, Anna, potom ještě zašla na hřbitov k hrobu svých rodičů a konečně měla nějaký důkaz o existenci svých rodičů, o kterých vždycky jen snila, a necítila se už jako úplný sirotek.

Filipa byla velmi krásná, a tak měla spoustu ctitelů. Nemohla se ale pořád rozhodnout mezi Alekem a Alonzem, protože nemilovala ani jednoho. Až pak jednou, právě to léto mezi 2.-3. ročníkem v Redmondu, potkala pastora Jonáše, který nebyl ani hezký a ani bohatý a přeci se do něj zamilovala.

Ve třetím ročníku se Gilbert s Annou sice bavil, ale jen jako s každou jinou nepříliš blízkou kamarádkou. Po starém vroucném přátelství jakoby se slehla zem. Ten podzim pak Anna poznala Roye Gardnera, který také studoval v Redmondu a patřil k tamní nejbohatší a nejvlivnější rodině. Anna měla pocit, že potkala prince svých snů - byl mladý, krásný, galantní, chytrý, bohatý a hodný. Jediné, čeho se mu moc nedostávalo, byl smysl pro humor. O Gilbertovi se v té době povídalo, že chodí s Kristinou Stuartovou a má oči jen pro ní.

Tento ročník utekl jako voda a přišlo léto před posledním, čtvrtým ročníkem. Fil se zasnoubila s Jonášem a Diana se vdala za Freda Wrighta. Gilbert měl zase brigádu mimo svoje rodné městečko, ale kvůli Dianiný svatbě přijel, aby jí mohl s Annou jít za družbu, jak bývalo zvykem. Bavil se s Annou zase jako za starých časů, dokonce ji šel doprovodil večer k Zelenému domu přes Alejí milenců. Po Avonlea se povídalo, že kvůli bohatému Royovi Anna Gila odmítla a většina oybvatel jí to měla za zlé. Gilbert pak zase odjel do redakce, kde pracoval, a Anna cítila, jak moc jí chybí.

Pak ale jela učit do Valley Road místo jedné kamarádky, a tak jí prázdniny taky poměrně dobře utíkaly. Nebýt toho, že dostala další nabídku k sňatku od Samuela, tamního pomocníka v domě, kde bydlela, což bylo velmi neromantické, docela si ten pobyt užila. Pomohla k svatbě Janetě, které se přes 20 let dvořil John Douglas, a tak mohla spokojeně odjet zase studovat.

V Pattině domě se pořád něco dělo. Jedno podzimní dopoledne dostala Anna velmi důležitý dopis, který jí vážně udělal radost. Časopis "Přítel mládeže" přijal a otiskl její povídku, kterou jim do redakce nedávno poslala! Napsala ji kdysi v "klubu pohádkářů", který si s Dianou a spolužačkami v Avonlea založily, a teď ji přepracovala a zkusila poslat, ale nečekala tak rychlou a nadšenou odpověď.

Jindy zase přišly Annu navštívit Royovy sestry a matka, což už bylo dost závazné. Byla to jejich první návštěva u Anny vůbec, a tak jí daly v podstatě na vědomí, že ji někdy v budoucnu přijmou do rodiny.

Promoce byla veliká sláva. Anna se specializovala na angličtinu a ze všech studentek i studentů se po úspěšném složení zkoušek stali bakaláři umění. Na absolventskou zábavu dostala Anna od Roye fialky, ale také jí poslíček donesl škatulku s konvalinkami od Gilberta. Nerozmýšlela se dlouho a připnula si k šatům konvalinky, protože cítila, že k ní mnohem víc patří. Stejně tak jako s těmito květinami cítila, že k ní patří víc Gilbert než Roy. Ten večer to Anně konečně došlo, že by s Royem nebyla šťastná, a tak odmítla jeho nabídku k sńatku, kterou jí učinil. Chodili spolu dva roky, ale cítila, že ho nemiluje tak, jak si skutečnou lásku vždycky představovala.

Gilbert se vrátil do Avonlea po všech zkouškách a usilovném učení velmi zesláblý a nemocný. Nebyl zasnoubený s Kristinou a ani s ní nikdy nechodil, jak si Anna myslela. Jen jí dělal doprovod a vzal jí pod svou ochrannou ruku, protože ho o to požádal její bratr, Gilův dávný kamarád. To léto se Filipa i Jane Andrewsová vdaly a Diana porodila chlapečka. Roy se z Annina odmítnutí poměrně brzy "oklepal" a ani to nebylo poprvé, co někoho žádal o ruku, jak Anně řekla jeho sestra.

Gilbert onemocněl tyfem a umíral. Když se to Anna dozvěděla, probděla celou noc a pochopila, že Gilberta už strašně dlouho miluje a že si život bez něj nedokáže ani představit. Ráno se na Gila vyptávala sluhy, který pracoval v domě vedle Blythů. Přímo k němu nemohla, nebylo to vzhledem k vztahům možné. Myslela si ještě, že je zasnoubený s Kristinou. Gilbert se potom jakoby zázrakem uzdravil a zase začal za Annou chodit do Zeleného domu. Fil mu totiž poslala dopis, kde psala, že Anna odmítla Roye, a to dodalo Gilovi naději, že získá její srdce. Brzy na to se jí zeptal, jestli je odpověď na jeho otázku stále stejná. Požádal Annu podruhé o ruku a tentokrát už ho neodmítla ...
WebZdarma.cz